Anti Sexual Harassment Policy

Emergency Numbers

Mrs. Shikha Jain, Director +91 9887725800
Prof.( Dr.) B. S. Shishodia, Principal +91 9718680862
Mr. Ravi Shekhar Kinja, Student Greivance/Redressal Committee +91 9509252839
Mr. Kapil Dave, Anti Ragging Squad +91 9460693366
Mrs. Shikha Jain, Internal Complaints Committee (Women Cell) +91 9887725800
Mr. Ram Prakash Vishnoi, Committee for SC/ST +91 9414474764
Download Policy

Internal Complaints Committee

Women Cell
 • Mrs. Shikha Jain
 • Dr. Reena Bhansali
 • Ms. Sunita Goyal
 • Ms. Minakshi Choudhary
 • Ms. Vaishakhi Maheshwari
Student Greivance/Redressal Committee
 • Mr. Ravi Shekhar Kinja
 • Mr. Dileep Kumar
 • Mr. Patel
 • Ms. Minakshi Choudhari
 • Mr. Vikram Singh Rathore
Committee for SC/ST
 • Mr. Ram Prakash Vishnoi
 • Mr. Rajesh Meghwal
 • Mr. Vijay Jangid
 • Mr. Neeraj Kinja
 • Mr. Prakash Chand
 • Mr. Lalit Kumar
Anti Ragging Squad
 • Mr. Kapil Dave
 • Mr. R P Visnoi
 • Mr. Ravi Shekhar Kinja
 • Mr. Tanveer Singh Gaga
 • Ms. Meenakshi Choudhari
 • Mr. Manish Parihar
 • Mr. Ashok Das Vaishvav
 • Ms. Vaishakhi Maheshwari
 • Mr. Sarwan Ram
 • Mr. Bhunda Ram